Publikace

Kotolňa Libčice nad Vltavou Patrik Hoffman

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text mapuje konverzi areálu v Libčicích nad Vltavou. Zejména motivace, přístup autora a etapovitost na pozadí obecných otázek rehablitace průmyslových areálů v Čechách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten