Závěrečné práce

Základní umělecká škola Ratibořická, Horní Počernice

Filounová Adéla

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Projekt se zabývá budovou pro základní uměleckou školu do Horních Počernic. Budova zajišťuje prostory pro výuku hudebního, výtvarného, literárně-dramatického a tanečního oboru. Nabízí využití dvou koncertních sálů pro vystoupení žáků i veřejnosti. Přináší nový prvek do kulturního a vzdělávacího života obyvatel Horních Počernic a okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.