Publikace

Působení českých architektů a inženýrů v Bulharsku (1870-1918): hlavní poznatky bádání

Článek shrnuje základní poznatky výzkumu autora, kterému se věnuje na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Téma působení českých architektů a inženýrů v Bulharsku (1870-1918) je dosud systematicky neprozkoumané a v českých odborných kruzích málo známé. Čeští specialisté se zasloužili nejen o rozvoj infrastruktury a první úpravy měst, které předznamenaly nástup moderního plánování, ale také o značnou proměnu architektonického rázu těchto měst. Zanechali po sobě stovky budov všech typů a někteří z nich se zařadili mezi autory nejvýznamnějších staveb poosvobozeneckého Bulharska.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten