Publikace

Územní plánování a obnova měst

doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.