Závěrečné práce

MĚSTSKÝ DŮM PRACHATICE

Samek Pavel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem zadání je návrh nového kulturního domu v Prachaticích. Hodnocení stávající lokality. Hledání nového místa, typologie. Doplnění městské struktury. Městský dům v sobě spojuje návrh nové knihovny, galerie a volnočasového centra. Dům svoji hmotou reaguje na rozmanitou strukturu staveb kolem sebe a zároveň řeší složitou situaci v oblasti Malého náměstí v Prachaticích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.