S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Pojďme přemýšlet nad významnou sebereflexí vývoje architektury České republiky 1989 – 2014

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Tématem je hodnocení výsledků/ architektonických realizací a periodizace vývoje architektury České republiky v letech 1989 – 2014.Publikace uvádí výsledky české architektury do evropského kontextu a identifikuje i specifika.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten