Publikace

Pojďme přemýšlet nad významnou sebereflexí vývoje architektury České republiky 1989 – 2014

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Tématem je hodnocení výsledků/ architektonických realizací a periodizace vývoje architektury České republiky v letech 1989 – 2014.Publikace uvádí výsledky české architektury do evropského kontextu a identifikuje i specifika.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten