Závěrečné práce

ÚZEMNÍ DOPADY TRATĚ RYCHLÉHO SPOJENÍ

Bittner Jan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce v rámci analytické části zkoumá potenciály rozvoje v návaznosti na nácestné stanice na VRT Praha – Brno. V návrhové části je navržena podoba územních změn v okolí tří plánovaných stanic v rozdílných územních podmínkách: Vlašim (stanice na periferii města), Jihlava (stanice v centru města) a Humpolec – Pelhřimov (stanice mimo město). Návrh je proveden v měřítku: (1) regionu (celé spádové území stanice), (2) města (interakce stanice se stávající strukturou města) a (3) urbanistického detailu (okolí stanice, přilehlé veřejné prostranství). Cílem práce je prověřit možnosti urbanistického řešení dopadu výstavby VRT ve vybraných lokalitách.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.