Publikace

Architektura a urbanismus protektorátní Prahy

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Publikace „Protektorátní Praha jako německé město“ od Jiřího Hořejše přináší podrobnou až vyčerpávající deskripci architektury a urbanismu protektorátní Prahy (1939 – 1945), z níž se mělo stát německé město. Podrobně popisuje záměry, destrukce staveb, realizované stavby v Praze a okolí, aktéry (podíl na plánech a poválečné osudy německých a českých architektů a urbanistů), způsob práce institucí (mj. Plánovací komise pro hlavní město Prahu).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten