S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Současná evropská architektura pod kritériem - vytváření něčeho nového.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Stavby jsou roztříděny do 5 geografických bloků, kriteriem výběru staveb je unikátní a průkopnický projekt, česká architektura je zastoupena 12 realizacemi

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten