Lidé

doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Magisterské i doktorské studium absolvoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde nyní působí i jako pedagog. Autorizovaný architekt s vlastní architektonickou praxi od roku 1998. Od roku 2006 polupracuje na teoretických textech, konferencích, přednáškách s doc. Oldřichem Ševčíkem. Od roku 2017 je architektem statutárního města Děčín.

Beneš, O.,Ševčík, O. J.: Architektura 60. let. “Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století. Praha: Grada Publishing 20009
Architektura 60. let. “Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století. Praha: Grada Publishing 2009
Metody zkoumání a interpretace architektury. Praha, ČVUT 2016.
Výstava 11.světů v Galerii hl.m. Prahy na Florenci, 2013 (kurátor Radim Kopáč, grafika Lenka Jasanská).
Výstava Bratři Čapkové dětem - GASK Kutná Hora, 2016 (kurátor Pavla Pečínková, grafika Lenka Jasanská).
Architekt statutárního města Děčín. Od roku 2017.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel