Publikace

S kategorií kvality nad současným stavem v architektuře

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

V architektuře posledních dvou desítiletích se prosazují protikladné tendence: jak experimentování s prostorem, tak redukce architektury na obraz, "ultradesign". Kategorie kvality v architektuře zahrnuje mimo jiné strukturu architektonického prostoru, odstupňování veřejného a privátního, funkčnost, stavební typ a stavební formu, autismus a dominaci a d., a zejména "poetickou sílu v architektuře".

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten