Publikace

Ještěd/evidence hodnot poválečné architektury

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Televizní věž a hotel na Ještědu: příspěvek k interpretaci a poznání místa této realizace v české a evropské architektuře

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten