Publikace

Zamyšlení nad dvěma knihami a architekturou.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Konstituování veřejného a soukromého prostoru; krize kultury a roztržka s přirozeným světem vede k oslabení instrumentální a komunikativní role architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten