S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Zamyšlení nad dvěma knihami a architekturou.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Konstituování veřejného a soukromého prostoru; krize kultury a roztržka s přirozeným světem vede k oslabení instrumentální a komunikativní role architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten