Publikace

Dialog se "současným uměním mimo hlavní proud".

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Autoři hodnotí Mezinárodní trienále současného umění (ITCA) 2008 (Veletržní palác, Praha, 3.6.-14.9. 2008), jehož mottem bylo: "Znovu číst budoucnost." Oceňují záměr - představit to, co se děje mimo hlavní proud umění ("současný nechtěný underground"), kladem je spolupráce s 20 zahraničními kurátory, účast 300 zahraničních umělců, zastoupení všech médií, vzorné česko-anglické katalogy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten