S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Recenze oceňuje dialogický způsob textu výkladového slovníku R. Cummiga "Umění. Velký ilustrovaný průvodce"(Praha, Slovart 2007), jeho nadstandardní informace, bezpečnou strukturu hesel, kritizuje omezené zastoupení gotiky (ve srovnání s renesancí) a absenci kybernetické kinetiky; zabývá se zastoupením umělců z českých zemí (Spranger, Mucha, Kupka), uvádí a kritizuje hrubé překladové chyby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten