Publikace

Recenze oceňuje dialogický způsob textu výkladového slovníku R. Cummiga "Umění. Velký ilustrovaný průvodce"(Praha, Slovart 2007), jeho nadstandardní informace, bezpečnou strukturu hesel, kritizuje omezené zastoupení gotiky (ve srovnání s renesancí) a absenci kybernetické kinetiky; zabývá se zastoupením umělců z českých zemí (Spranger, Mucha, Kupka), uvádí a kritizuje hrubé překladové chyby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten