Publikace

Současná architektura v podání A.S.Vidielly.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Recenze hodnotí reprezentativní publikaci A.S. Vidielly, zejména zvolená kritéria výběru architektonických realizací, poukazuje na zastoupení malých zemí (Maďarska, Chorvatska) a na absenci českých architektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten