S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Praha 2006: Obchodní dům máj Máj, komerční zájmy vlastníka a "věc architektury" ve společnosti masové spotřeby.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Studie na příkladu obchodního domu Máj v Praze identifikuje aspirace architekta vložené do realizovaného projektu, zájmy vlastníka, dále kritéria, kterými se řídí památkáři, motivace veřejnosti při posuzování staveb a rozkrývá jejich zájmové střety ve společnosti "masové spotřeby".

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten