Publikace

Nízkoenergetický, nebo pasivní (ne)jednoznačná otázka

Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.

V současné době je jednoznačně patrný trend snižování energetické náročnosti budov. To je jistě správné. Otázkou však je, zda v ochraně životního prostředí využíváme správné cesty. Jsou použité prostředky vždy smysluplné?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.