Publikace

Programy a prohlášení architektů-60.léta XX. století.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Publikace obsahuje komentované chronologické tabulky staveb a projektů v Evropě a USA.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten