Publikace

Heideggerovy texty k podstatě techniky z počátku padesátých let a fenomén planetární techniky na prahu třetího tisíciletí

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Studie interpretuje Heideggerovy texty o technice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten