Publikace

Diagnózy doby a jejich význam pro obor architektury

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Diagnózy doby a jejich význam pro architekturu, moderna a postmoderna, pozdní moderna.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten