S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Diagnózy doby a jejich význam pro obor architektury

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Diagnózy doby a jejich význam pro architekturu, moderna a postmoderna, pozdní moderna.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten