Závěrečné práce

Bytový dům Ostrava

Witová Eliška

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Devítipodlažní bytový dům v nově rostoucím centru Ostravy mezi řekou Ostravicí a oblastí Dolních Vítkovic. Nejvýraznějším prvkem stavby je monumentální válec, kde je točité schodiště skrz celý dům. Inspirací mi byly průmyslové haly Ostravy, které se promítly do válcové a cihlové fasády s hliníkovými okny v moderní podobě. Lehce odkazuji na průmyslovou minulost i současnost města. Bytový dům se skládá z několika bytových jednotek v šesti nadzemních podlažích, dvě podzemní podlaží slouží jako garáže se sklepy. Přízemí do ulice slouží jako pronajímatelná plocha s podloubím, využívaná jako kavárna či obdobná funkce, která oživí ulice. Strana k řece je určena čistě pro nájemníky a je využívána jako zahrada.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.