Publikace

Fotovoltaika v architektuře a městském prostředí

Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

Dnes již s jistotou víme, že lidská činnost má negativní vliv na stav životního prostředí. Stavby na této situaci velmi významně participují. Je proto nezbytná změna přístupu k jejich navrhování. Architekti musí být schopni pochopit, a především řádně využívat všechny aspekty a možnosti udržitelného navrhování, včetně špičkových technologií, a to tak, aby je dokázali skutečně zapojit již do konceptu stavby. A právě inovativní využití integrované fotovoltaiky, tzv. Building-integrated Photovoltaics (BIPV), může být jednou z cest, kterou se lze vydat, zejména v kontextu městského prostředí. Použití těchto systémů ale musí být součástí integrálního procesu navrhování, který je základem kvalitní udržitelné architektury. Je třeba si stále připomínat, že nezbytným základem musí být zodpovědný přístup a střídmost, ale také tlak na celkovou změnu chování společnosti, jehož je architektura prostřednictvím realizovaných staveb odrazem. Cílem tohoto článku bylo prezentovat teoretická východiska, možnosti i úskalí práce s pokročilými fotovoltaickými systémy s důrazem na možnosti jejich použití zejména v městském kontextu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.