Publikace

Šedesátá léta 20. století v české architektuře: základní tendence a výsledky

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Šedesátá léta v kulturně civilizačním rámci vývoje evropské a české architektury.Spontánní přehodnocení vývoje a výstupů moderní architektury se konalo jak na geopolitickém Západě a v Československu. Architekti v českých zemích (a současně na Slovensku) vyvinuli v krátké době široké spektrum typologie a architektonické ambice, zacházeli s nimi v kontextu evropského vývoje a dosáhli určité originality ve stejnou dobu. Specifičnost české architektury šedesátých let.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten