Publikace

Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Kniha se zabývá problematikou památkové obnovy vilové architektury 20. a 30. let 20. století

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten