Publikace

Unikátní tenkostěnná oblouková lávka z UHPFRC

MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

Článek se zabývá návrhem, přípravou a výrobou unikátní tenkostěnné obloukové dvojitě zakřivené lávky vyrobené z UHPFRC. Vynikající vlastnosti tohoto materiálu umožnily návrh velmi subtilní konstrukce. Ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a společnosti KŠ Prefa, s. r. o., byla na základě dalších výpočtů a experimentů týmem autorů článku navržena výroba první lávky, úpravy původního návrhu a detailů konstrukce a následně vyrobena lávka finální. Lávka je navržena propěší, s příčným řezem tvaru U, na rozpětí 10 m, světlé šířky 1,50 m. Tloušťka skořepinové konstrukce z UHPFRC oscilovala v intervalu 30 až 45 mm. Lávka byla odlita v jednom záběru, a to díky unikátnímu samozhutnitelnému charakteru UHPFRC. Z důvodu komplikovaného tvaru prvku bylo nezbytné teoretické analýzy ověřovat testováním na menších vzorcích. V rámci přípravy byla optimalizována receptura UHPFRC a také přístupy k výrobě bednění a postupy odlévání. Nejprve byl odlit zkušební segment, poté odlita první lávka. Na ní byla ověřena možnost provedení a statickou zkouškou kalibrován návrhový model. Na základě výsledku betonáže a statické zkoušky byly provedeny dílčí úpravy tvaru a byla vybetonována druhá, konečná verze lávky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.