Publikace

Průzkum herních příležitostí

Ing. arch. Mirjana Petrik, Ph.D.

Analýza potřeb a herních příležitostí dětské části populace v lokalitě Červený vrch, Praha 6. Participační projekt.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.