S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Geleitwort zur ersten Bildmonographie über Architekt Pavel Janák von Norbert Kiesling.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten