S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Trmalova vila od architekta Kotěry ve Strašnicích - jedna ze slavných staveb Prahy 10

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten