S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Slavné vily Moravskoslezského kraje

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Pokračování úspěšné edice Slavné vily. Architektura a historie nejvýznamnějších vil severní Moravy a Slezska.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten