Výzkumné projekty

Analýza možnosti využití bezpilotních leteckých prostředků ve stavebnictví

Digitální technologie nám v určitých případech ukazují obrovskou přidanou hodnoty od počátečního konceptuálního návrhu stavby až po konečnou fázi výstavby. Správným využíváním těchto technologií mohou společnosti omezit náklady na celý životní cyklus stavby. Projekt se bude zabývat aktuálním tématem zavádění a využívání bezpilotních leteckých prostředků - UAS (Unmanned Aerial Systems) ve stavebnictví. Projekt bude zaměřen na analýzu možnosti využití těchto prostředků a analýzou ekonomické výhodnosti v rámci automatizované výstavby. Po celém světě jsou prostředky UAS využívány naprosto běžně, nicméně využití v České Republice není zcela obvyklé. V tomto projektu budou identifikovány a prozkoumány druhy UAS, které se v dnešní době využívají právě pro stavební účely, stejně tak budou prozkoumány ekonomické aspekty využitelnosti těchto strojů. Následně bude vyhodnocena účinost využití dronů v různých výstavbových projektech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.