Výzkumné projekty

Zmenšování měst ostravské aglomerace

Práce si klade za cíl popsat fenomén zmenšujících se měst v ostravské aglomeraci zejména z prostorového hlediska, analyzovat plány rozvoje dotčených obcí v kontextu očekávaného vývoje a srovnat tato města s adekvátními zahraničními předobrazy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.