Výzkumné projekty

Vliv tepelných mostů a vlhkostního pole na rozrušování stavebních materiálů a konstrukcí

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.