Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Výzkumné projekty

MĚ100 - Ekonomika územního plánování

Třetí ročník mezinárodní konference s názvem MĚ100 - Ekonomika územního plánování opět propojí tématiku plánování, urbanismu a souvisejících ekonomických aspektů. Cílem konference je umožnit prezentaci územně plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. Na konferenci dostávají příležitost představit své doktorské práce v rozpracovanosti studenti škol, které se problematice ekonomiky území věnují (FA ČVUT, FSv ČVUT, České zemědělská univerzita v Praze, UJEP v Ústí nad Labem, FSv v Brně, FA STU v Bratislavě, VŠE, VŠB v Ostravě, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium University Karlovy institut CERGE-EI). Vzhledem k záměru přizvat i studenty z International Real Estate Business School z univerzity v Regensburgu budou příspěvky prezentovány v angličtině. Konferenci doplní přednášky zahraničních expertů na dané téma (Peter Gero (GER), Stefano Wagner (SUI)). Konference bude pořádána v součinnosti Kat. ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fsv ČVUT a s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku. Nad konferencí již převzal záštitu IPR Praha.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.