Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Výzkumné projekty

Economics of urban planning/Ekonomika územního plánování

Mezinárodně pojatá konference s názvem Ekonomika územního plánování se bude věnovat tématům ekonomických aspektů, které provázejí a která přináší územní plánování a urbanismus. V územním plánování se střetávají zájmy mnoha subjektů: obyvatel, investorů, ostatních podnikatelů a územně správních celků; přičemž každý z nich hájí a prosazuje své (respektive svěřené) zájmy, ve většině případů s finančním dopadem. Studováním jednotlivých a agregovaných zájmů je možné dosáhnout porozumění jednotlivým zájmovým skupinám i celku a umožní vytváření míst vhodnějších pro aktivity nejdůležitějších skupin v území. Cílem konference je umožnit prezentaci územně-plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. To vše s důrazem na mezinárodní dosah prezentovaných příspěvků a proto je tedy očekáváno prezentování příspěvků primárně v anglickém jazyce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.