Výzkumné projekty

Výstava a katalog studentských projektů konverzí průmyslových objektů a areálů v rámci konference na 4. mezinárodním bienále INDUSTRIÁLNÍ STOPY 2007

Výstava studentských projektů na téma revitalizace a konverze průmyslových objektů a areálů jako "podnět nebo nástroj rozvoje území" proběhne v rámci konference na 4. mezinárodním bienále Industriální stopy 2007. Mezioborové, mezinárodní setkání pořádané VCPD ČVUT proběhne v září 2007 jako součást aktivit k 300. výročí založení Českého vysokého učení technického. Cílem výstavy a katalogu studentských projektů bude nabídnout alternativu k zavedené projekční a developerské praxi, konfrontovat atmosféru a hodnoty stop průmyslového věku se současnými ambicemi architektury a stavební realitou. Výstava a katalog studentských projektů jsou také mezifakultní respektive meziuniverzitní aktivitou, která umožňuje vzájemnou konfrontaci, srovnání více či méně odlišných přístupů k výuce této problematiky. Koordinátora a iniciátora představuje v osobě VCPD především ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.