Výzkumné projekty

Analýza vlivu vybraných degradačních činitelů na fyzikálně-mechanické vlastnosti stavebních materiálů

Cíle: - stanovení vlivu vlhkostních a chemických degradačních procesů na trvanlivost a spolehlivost materiálů rekonstruovaných staveb a vybraných pórovitých materiálů používaných při rekonstrukcích, - ověření fyzikálně-mechanických vlastností materiálů postižených degradačními procesy stanovených experimentálním laboratorním výzkumem s komparací vzorků odebraných in situ, - na základě zjištěných poznatků, porovnání s teoretickým výzkumem dosavadních výsledků, - převzetí výsledků experimentů do zpracování doktorské práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.