Výzkumné projekty

Nová forma architektonické prezentace pomocí 3D projektoru a zkoumání 3D modelů architektury. Cílem je vytvořit novou platformu pro studenty FAČVUT pro digitální modelování pomocí virtuální reality ve spolupráci s IIM FEL ČVUT.

Předkládaný návrh se uchází o grant na dvouletý výzkumný projekt zaměřený na virtuální realitu a testování nového vybavení, přístroje pro ateliér FLO|W; 3D projekce. Jde o aplikaci složitých 3D modelů ve virtuální realitě při architektonickém navrhování. Náš projekt by usnadnil práci a používání 3D projektoru pro další studenty ateliéru FLO|W i ostatních ateliérů na FAČVUT. Vznikl by pak manuál, jak pracovat s 3D projektorem a jak ho dál používat při architektonickém navrhování semestrálních prací studentů a při činnosti doktorantů. V projektu se zabýváme problémem, jak lépe zobrazit výsledky studentských prací, a to v digitálním pracovním prostředí. Digitální navrhování v současné době v kreativních oborech je na vysoké úrovni, využívá se interakce s různými počítačovými softwary. Pro výstupy výsledků digitálního navrhování se používá obrazovka, informace se vkládají do počítače pomocí myši a klávesnice. Tím neustále spoléháme na staromódní formu procesu návrhu, jeho prezentaci a následnou výrobu. Až doposud bylo spojení mezi tvorbou, vizualizací a výrobními technologiemi omezené technikou. Toto omezení vzniklo díky opomenutí závažnosti práce v softwarovém 3D prostředí, které používá často se opakující stereotypy modelování, provázející na začátku návrh a na konci výsledný prototyp. Nicméně díky rozšíření a vylepšení technologií, pro virtuální realitu a převodu 3D modelů do této reality, jsou nyní architekti (designéři) schopni sloučit své tělo s nástroji v digitálním prostředí. Tento výzkum zaměřuje na modelaci architektonického prostředí ve virtuální realitě prezentované 3D projektorem. To umožňuje interdisciplinární spojení architektury a výpočetních technologií. Výzkum bude zahrnovat spolupráci s odborníky z oboru, organizaci workshopů na ČVUT a následné vyhodnocení výsledků na recenzovaných mezinárodních konferencích.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.