Výzkumné projekty

Architektonická stavba a její kontext ve fotografickém obrazu

Většina studií a publikací věnovaných rezidenčním stavbám a soukromému bydlení doplněná o obrazovou dokumentaci se téměř vždy soustředí na samotnou stavbu a jen vyjimečně ilustruje vztah mezi stavbou a jeho okolím. Obrazová studie se bude v tomto případě zabývat nejen architektonickou stavbou, ale především prostředím ve kterém byla vytvořena, návaznostmi na historický kontext místa a vznikem nových vztahů a jejími aspekty. Obrazový průzkum vychází z teoretické práce "Reprezentace architektonické formy ve fotografii" doktorandského studia a je jeho vizuálním rozšířením.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.