Výzkumné projekty

Vnímání minimalistické architektury

Minimalistická architektura je prostá jakýchkoliv symbolů a tedy schopnosti komunikace jak se znalcem historické architektury, tak s laickou veřejností. Jejím záměrem je stejně jako u minimalistických sochařů práce s měřítkem, s proporcemi a materiálem. Jak je ovšem toto prázdno vnímáno? Nestává se z čistého prostoru bez jakýchkoliv podnětů mentální vězení, místo neinspirativní, sterilní, bez vztahu vůči člověku? Nebo je to naopak místo zklidnění v době, která na nás chrlí neustále nové a nové informace a vyzývá nás k neustálé pozornosti. Neztrácí se v této přesycené době naše já? A není minimalistická architektura záchranou před touto přesyceností podněty?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.