Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Výzkumné projekty

Vývoj těsnící přísady pro zavlhlé betony pozitivně ovlivňující jejich odolnost, nasákavost a citlivost ke vzniku výkvětů

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.