Výzkumné projekty

Konference WSEAS: Posouzení mechanických vlastností modifikovaných omítek s odlišnou zrnitostí vápenného pojiva

Článek se zabývá vlivem jemnosti mletí vápenného pojiva na mechanické vlastnosti modifikovaných omítek určených pro rekonstrukce historických budov. Práce navazuje na předchozí výzkum,v namž se na vápeno-metakaolinových omítkach testovaly nejen základní materiálové, termofyzikální či chemické vlastnosti, ale také parametry transportu kapalné vody a vodní páry. Četné práce prokázaly kladný vliv modifikace vápenných omítek pucolány, zejména na zlepšení pevnosti v tahu za ohybu a tlaku v porovnání s mechanickými vlastnostmi čistě vápenných omítek. Vápenný hydrát používaný jako pojivo nebyl do teď v centu zájmu mnoha odborníků, přestože je velmi často používán při opravě historických budov. Proto jsme se této práci zaměřili na základní složku vápeno-pucolánových omítek - vápno, především na jeho chemické složení a jemnost mletí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.