Výzkumné projekty

Stavebnictví 4.0 se zaměřením na dopravní stavby

Digitální a technologické inovace mohutně se rozvíjející v posledních letech bývají označovány jako 4. průmyslová revoluce nebo Průmysl 4.0. Zdá se, jako by stavebnictví stálo tak trochu stranou. Velkým tématem je BIM (Building Information Modelling), ale to je jen jedna ze složek uvažovaného Stavitelství 4.0. Ostatní témata, pokud nejsou úplně opomíjeny, jsou minimálně upozaděny. Přesto je důležité se jimi zabývat. Jedná se například o virtuální a rozšířenou realitu, 3D tiskárny, pokročilé stavební materiály, prefabrikované a modulární konstrukce, Big data a prediktivní analytika, 3D skenování a fotogrametrie, autonomní vozidla a drony, spolupráce přes cloud (spolupráce v reálném čase) nebo bezdrátový monitoring a propojovací zařízení. Cílem grantu je popsat tuto problematiku komplexně a za pomocí SWOT analýzy určit slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby jednotlivých částí se zaměřením na prostředí České republiky a dopravní stavby. Závěrečným výstupem tohoto dvouletého projektu bude publikace "Stavebnictví 4.0 se zaměřením na dopravní stavby", kde budou shrnuty dílčí výsledky publikované na konferencích a v časopisech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.