Závěrečné práce

HUSTOTA

Kotrč Tomáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem práce je návrh sídla Národní sportovní agentury, tedy státní instituce koordinující sport v České republice. Stavba je umístěna v části bývalého areálu papírny na Praze 7 mezi ulicemi Za Papírnou a U Papírny. Při navrhování je kladen důraz na vytvoření vyšší hustoty stávající struktury a využití maximálního potenciálu místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.