Výzkumné projekty

Inovativní přístupy pro udržitelnost dopravních staveb

Projekt je zaměřený na optimalizaci a zlepšení udržitelnosti dopravních staveb prostřednictvím inovativních metod a technologií. Hlavní cíle zahrnují minimalizaci environmentálního dopadu, efektivní využívání zdrojů a zlepšení energetické efektivnosti. Výsledkem projektu bude komplexní sada doporučení a návrhů pro výstavbu ekologicky šetrných dopravních infrastruktur, zohledňujících dlouhodobou udržitelnost a snižujících emise skleníkových plynů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.