Výzkumné projekty

Integrovaná výuka techniky prostředí

Zásadní význam projektu spočívá v kooperaci několika fakult ČVUT, při hledání energetických úspor budov v rámci celého ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.