Výzkumné projekty

MĚ100 - Ekonomika územního plánování

Již čtvrtý ročník mezinárodní konference s názvem MĚ100 - Ekonomika územního plánování propojí tématiku plánování, urbanismu a souvisejících ekonomických aspektů. Letos bude konference doplněna o kulatý stůl přednášejících doktorandů a expertů. Cílem konference je umožnit prezentaci územně plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. Na konferenci dostávají příležitost představit své doktorské práce v rozpracovanosti studenti škol, které se problematice ekonomiky území věnují (FA ČVUT, FSv ČVUT, České zemědělská univerzita v Praze, UJEP v Ústí nad Labem, FSv v Brně, FA STU v Bratislavě, VŠE, VŠB v Ostravě, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium University Karlovy institut CERGE-EI). Letos poprvé potvrdili účast experti i studenti z International Real Estate Business School z univerzity v Regensburgu - vrcholného německého pracoviště v oblasti nemovitostí. Příspěvky budou prezentovány v angličtině a češtině. Konferenci doplní přednášky zahraničních a českých expertů na dané téma (Prof. Sven Bienert, GER, Nikos Karadimitriou, UK a Prof. Jan Frait z ČNB). Konference bude pořádána v součinnosti s Kat. ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fsv ČVUT a s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku. Nad konferencí již převzal záštitu IPR Praha. Spolupracující institucí je Česká národní banka.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.