Výzkumné projekty

Mapování a vyhodnocování archivního materiálu a dokumentace současného stavu památek zahradního umění vytvořených jako součást areálů zdravotnických zařízení na území ČR z počátku 20. stol

Dokumentace sadovnických úprav nemocničních areálů zakládaných s významnými plochami zeleně vystavěných na našem území v období počátku 20.stol. Vyhledávání, shromažďování a průzkum archivních podkladů, mapování současného stavu, architektonicko - historické a terénní inventární průzkumy ve smyslu podchycení dosud nezdokumentovaných úprav, vyhodnocování získaných dat. Základní průzkum jako zásadní podklad pro další fáze práce spočívající v hledání přístupů k ochraně památek zahradní architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.