Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Výzkumné projekty

Hodnocení modro-zelené infrastruktury v urbánním prostředí

Projekt reaguje na postupující změnu klimatu a nutnou adaptaci měst na extrémní projevy s touto změnou spojené. Účinným nástrojem pro zvládání dlouhodobého sucha, vln horka a nadměrných přívalových srážek je budování fuknční modro-zelené infrastruktury a hospodaření s dešťovou vodou v zastavěném území. Cílem projektu je zmapovat možnosti hodnocení (dostupnost dat) těchto nástrojů a vytvořit indikátor či sadu indikátorů pro města ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.