Výzkumné projekty

Next Generation District - Komplexní návrh a řízení lokálních distribučních soustav s využitím pokročilé teorie řízení a numerické optimalizace

Evropa je na začátku nové éry energetiky zaměřené na maximalizaci využití obnovitelných lokálních zdrojů a vedoucí k snížení zatížení centrální rozvodné sítě. Přínosem projektu je vytvoření úspor z rozsahu spojením jednotlivých staveb do komunitních energetických řešení. Tato řešení však bez vysokého stupně řízení hrozí nekontrolovanými přetoky do vnější sítě a její destabilizací. Energetické systémy s intermitentními zdroji energie a akumulacemi mají zvýšené nároky na správné dimenzování technologií s ohledem na budoucí využití. V rámci projektu budou vyvinuty SW nástroje pro optimální dimenzování energetických systémů a řídící systém pro optimální provoz energetických systémů. SW nástroje povedou k úsporám v provozu budov pro majitele a pomohou šetřit životní prosředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.